top of page

Kullanım Koşulları

Yürürlük Tarihi: 12.12.2023

https://www.elaves.com ve https://www.elaves.com.tr alan ismlerinde bulunan internet sitesinin (“Websitesi“ veya “Site”) ve mobil cihazlarda kullanılan uygulamaların, elaves, (“Mobil Uygulama”) sahibi olup, Site ve Mobil Uygulama üzerinde her türlü kullanım hakkına ve tasarruf yetkisine sahiptir. 

 

Site’yi/Mobil Uygulama’yıve bu Site’de/Mobil Uygulama’da sunulan hizmetleri (“Hizmetler”) kullanmak isteyenlerin (“Kullanıcılar”) Site’yi kullanmaya başlamadan önce bu Kullanım Koşulları’nı (“Kullanım Koşulları”) dikkatlice okumaları gerekmektedir.

 

Kullanıcılar, Site’ye/Mobil Uygulama’ya girerek ve Site’de/Mobil Uygulama’da verilen hizmetleri kullanmaya başlayarak ve/veya Site’ye/Mobil Uygulama’ya üye olarak işbu kullanım şartlarını dikkatlice okuduklarını, anladıklarını ve bunlarla bağlı olduklarını kabul etmiş olurlar. Kullanıcıların Kullanım Koşulları arasında kabul etmediği maddeler olması halinde Site’yi/Mobil Uygulama’yı kullanmayı derhal sonlandırması gerekmektedir.

 

Site’ye/Mobil Uygulama’ya girilmesi, Site’nin/Mobi Uygulama’nın ya da Site’deki/Mobil Uygulama’daki bilgilerin ve diğer verilerin, programların kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Şirket sorumlu değildir. Şirket, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

Kullanıcılar, Hizmetler’i işbu Kullanım Koşulları’nda ve ilgili hukuki düzenlemelerde belirtilen hükümler uyarınca, meşru ve yasal amaçlar için kullanmayı kabul ve taahhüt ederler.

 

Şirket, işbu Site/Mobil Uygulama ve Site/Mobil Uygulama uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi Kullanma Koşulları ile Site’de/Mobil Uygulama’da yer alan diğer metinleri önceden bir ihtara gerek olmaksızın kısmen veya tamamen değiştirme, Site’yi ve Mobil Uygulama’yı yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Site’de veya Mobil Uygulama’da yayım anında yürürlüğe girer. Site’nin kullanımı ya da Site’ye/Mobil Uygulama’ya giriş ile bu değişiklikler de Kullanıcılar tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen Şirket’e ve grup şirketlerine ait diğer web sayfaları için de geçerlidir. Ancak Şirket tarafından gerekli özen ve dikkatin gösterilmesine rağmen Şirket’in elinde olmayan sebeplerden dolayı Site’de/Mobil Uygulama’da yer alan bilgiler ile ilgili hizmet veya ürünün mevcut durumu arasında farklılık söz konusu olduğu durumlara ilişkin olarak Şirket’in Kullanıcılar’a karşı herhangi bir hukuki, cezai ve idari sorumluluğu bulunmamaktadır. Site’ye/Mobil Uygulama’ya erişim sağlayan Kullanıcılar, bu hususu erişim sağladıkları andan itibaren kabul ederler. İlaveten, Kullanıcılar tarafından Site’ye/Mobil Uygulama’ya erişim sağlandığı anda Hizmetler’de bir kesinti ve/veya gecikme meydana gelmesi halinde Şirket bu durum sebebiyle de Kullanıcılara karşı sorumlu olmayacaktır.

 

Şirket, Kullanıcılar’ın yapmış olduğu değerlendirmelerin/yorumların ve oluşturdukları diğer içeriklerin hiçbir suretle Şirket’in ticari politikalarını ve şirket değer yargılarını, vizyonunu ve misyonunu yansıttığı iddia edilemez ve Şirket bu yorumlardan sorumlu tutulamaz.

 

Kullanıcılar, Site/Mobil Uygulama üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

Şirket bu Site’nin ve Mobil Uygulama’nın genel görünüm ve dizaynı ile Site’deki ve Mobil Uygulama’daki tüm bilgi, resim, Şirket bünyesindeki markalar,…alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve bu Materyaller ilgili mevzuat uyarınca yasal koruma altındadır. Site’de ve Mobil Uygulama’da bulunan hiçbir Materyal; önceden Şirket’in yazılı izni alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Site’nin veya Mobil Uygulama’nın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde/mobil cihazlara kurulan uygulamalarda izinsiz olarak kullanılamaz. Materyaller’in Kullanıcılar tarafından yayınlanması, çoğaltılması, kiralanması, başka bir platforma yüklenmesi, iletilmesi ya da dağıtılması da mümkün değildir. Aksi halde doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan Kullanıcı sorumlu olacaktır. Şirket’in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

 

Kullanıcının sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Kullanıcı ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Kullanıcı değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, Site’den veya Mobil Uygulama’dan alışveriş yapan Kullanıcılar’ın güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde elaves veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin elaves ara yüzü üzerinden banka ve Kullanıcı bilgisayarı arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. 

 

Şirket, dilediği zaman işbu Kullanım Koşulları’nı önceden bir ihtara gerek olmaksızın kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler Site’de veya Mobil Uygulama’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üyelerin sorumluluğundadır. Üyeler, Web Sitesi’ni veya Mobil Uygulama’yı kullanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

Site’ye/Mobil Uygulama’ya erişim sağlandığı andan itibaren yukarıda yazılı tüm hususları okumuş, tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılmaktasınız. 

bottom of page