top of page

Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni

Yürürlük Tarihi: 12.12.2023

Elaves Eğitim ve Teknoloji A.Ş. olarak tarafımızca işletilmekte olan www.elaves.com  (”Websitesi” veya “Site”) ve Mobil Cihazlara kurulan uygulama, elaves, (“Mobil Uygulama”) (bundan sonra birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) verilerinin korunmasına ve özel hayatlarının gizliliğine son derece saygı duymakta ve önem vermekteyiz. Şirket, Elaves, kullanıcılarının ve üyelerinin mahremiyetine son derece saygı duymaktadır ve bunu ilke edinmiştir. Lütfen Platform aracılığıyla kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin koşul ve şartları öğrenmek adına işbu Gizlilik Politikası’nı gözden geçirmek için birkaç dakikanızı ayırınız. 

Kullanıcılar ve üyeler, bu Platform’a girerek ve kullanarak bu Gizlilik Politikası’nı açıkça kabul etmiş sayılacaktır. İşbu Gizlilik Politikası, yalnızca ilgili Platform için geçerli olup Platform üzerinden yönlendirilen bağlantılar için geçerli değildir.

 

1. İşlenen Kişisel Verileriniz

İşbu Platform ziyaret edildiğinde, gerekli hizmetlerin sağlanması adına doğrudan veya dolaylı olarak bazı kişisel verilerin alınması gerekmektedir. Şirketin işlediği kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak kategorize edilmiştir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır:

 • Kimlik ve İletişim Bilgisi: Ad, soyad, telefon, adres, e-posta adresi

 • Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi ve Finansal Bilgi: Üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, Şirket hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, Şirket ile iletişime geçme nedenleriniz, Site üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, puan ve yorumlarınız,  fatura ve ödeme bilgisi, bakiye bilgisi (kullanıcıya gönderilen faturalar ve kullanıcılardan alınan ödemelere ait dekont örnekleri, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.) Ürün bedelini ödemek için kredi kartı kullandığınızda, kredi kartınızın numarasını, kredi kartınızın son kullanma tarihini, CVV2 kodunu ve benzer bilgilerin bankalar ile paylaşılması kabul etmiş olursunuz. Bununla birlikte, sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır.

 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Üyelik bilgileri, parola bilgileri

 • Pazarlama Bilgisi: Alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler. Pazarlama ve iletişim verileri, bizden ve üçüncü taraflarımızdan pazarlama materyalleri alma konusundaki tercihlerinizin yanı sıra iletişim tercihlerinizi de içerir.

 • Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi: Site ve Mobil Uygulama üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile Site ve Mobil Uygulama’da paylaştığınız yorumlarınız

 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

 • İşitsel Kayıt Bilgileriniz: Online ve fiziksel etkinliklere katılımınız, kullanıcı araştırmaları katılımınız, çağrı merkeziyle görüşmeniz halinde ses kaydınız.

 • Görsel Kayıt Bilgileriniz: Online ve fiziksel etkinliklere katılımınız, kullanıcı araştırmaları katılımınız, çağrı merkeziyle görüşmeniz halinde ses kaydınız.

 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz,

 • Potansiyel kötü amaçlı yazılımları tespit etmek için Android uygulama bileşenimiz, telefonda yüklü olan uygulamaların tam listesine erişebilir.

 • Ayrıca, istatistiksel veya demografik veriler gibi toplu verileri herhangi bir amaçla topluyor, kullanıyor ve paylaşıyoruz. Toplu veriler kişisel verilerinizden türetilebilir ancak bu veriler sizi doğrudan veya dolaylı olarak bir birey olarak tanımlamayacağından kişisel veri olarak kabul edilmez. Örneğin, bir web sitesinin veya mobil uygulamanın belirli bir özelliğine erişen kullanıcıların yüzdesini hesaplamak için kullanım verilerinizi toplayabiliriz. Ancak, bu tür toplu verileri kişisel verilerinizle birleştirerek doğrudan veya dolaylı olarak kimliğinizin belirlenmesinin gerekli olması halinde bu yöntemle oluşan bilgileriniz.

Site yetkili birimleri hariç bu verilere yalnızca kişisel verinin ilgilisi kullanıcılar/üyeler ulaşabilir ve değişiklik yapabilir. Diğer kullanıcıların/üyelerin ve üçüncü kişilerin kullanıcı/üye tarafından Site’ye verilen bu verileri değiştirmesi mümkün değildir.

 

2. Kişisel Verilerinizin Kullanım Amaçları

Şirket ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz için, üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması, Şirket’in sunduğu ve platform üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması dahil ticari ve akademik faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içinde olan yurtdışında bulunanlar da dahil kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenebilir. 

Söz konusu kişisel bilgiler sizinle iletişime geçmek veya Platform’daki deneyiminizi iyileştirmek amacıyla kullanılabileceği gibi, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler Şirket tarafından doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz amaçlarıyla işlenebilecek, saklanabilecek, yurtdışında bulunanlar dahil üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla sizlerle ile iletişime geçilebilecektir.

Şirket ayrıca, Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi olarak sizlerin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumlar şu şekildedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 • Veri Sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

3. Veri Kullanım Amacının Değiştirilmesi

Şirket , kişisel verilerinizi başka bir nedenle kullanmamız gerektiğini ve bu nedenin asıl amaca uygun olduğunu düşünmediğimiz sürece, yalnızca topladığımız amaçlar doğrultusunda kullanacaktır. Yeni bir amaç için işlemenin asıl amaç ile nasıl uyumlu olduğuna ilişkin bir açıklama isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin.


Kişisel verilerinizi ilgisiz bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve bunu yapmamıza izin veren yasal dayanağı açıklayacağız.


Yasaların gerektirmesi veya izin vermesi halinde, kişisel verilerinizi yukarıdaki kurallara uygun olarak bilginiz veya onayınız olmadan işleyebileceğimizi lütfen unutmayın.
 

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirket, kişisel verilerinizi ve bu kişisel verileriniz kullanılarak elde edilen yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası altında belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Şirket çalışanları, bağlı ortaklıkları, iştirakleri, yurtdışında bulunanlar da dahil şubeleri ve şube çalışanları, yurtdışında bulunanlar dahil iş yapabileceğimiz iş ortakları veya aracılar, denetçiler ve avukatlar ve danışmanlar gibi profesyonel danışmanlara aktarılabilecektir. Bu çerçevede Şirket ayrıca kişisel verilerinizi hukuken yetkili kamu kurumları ile yurtdışı merkezli olanlar da dahil olmak üzere özel hukuk kişilerine aktarabilecektir. İş ortaklarımıza ve hizmetlerinden faydalandığı tedarikçiler ile üçüncü kişilere anonim veya sınırlı veri aktarımı yapılabilmekle bu durumlarda ayrıca onay alınabilmektedir. Şirket, kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), güvenliğinizin temin edilmesi, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Veri Sahibi olarak, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğinizi kabul edersiniz. Bu kapsamda kişisel verilerinizin paylaşabileceği yurtdışında bulunanlar dahil gerçek ve tüzel kişiler şu şekildedir: 

 • Harici üçüncü taraflar: hizmet sağlayıcılar, bankacılar ve finansal piyasa altyapı kuruluşları, pazaryerleri, resmi, düzenleyici veya benzer kurumlar veya endüstri kuruluşları, yetkili mahkemeler veya yargı mercileri, kolluk kuvvetleri, tasdik makamları, noterler, idareciler, mütevelli heyeti veya diğer icra makamları, tasfiye memuru herhangi bir iflas, önleyici tedbir durumunda, kayyum, mütevelli, mütevelli veya geçici yönetici, dış yönetici, idareci veya benzeri veya benzeri görevli veya görevlendirilen organ, iflas, , tasfiye,  tasfiye (veya benzer veya benzer herhangi bir işlem), BT sistem yönetimi veya bilgi güvenliği hizmet sağlayıcıları gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları.

 • İşimizin veya varlıklarımızın bir kısmını satabileceğimiz, devredebileceğimiz veya birleştirebileceğimiz üçüncü taraflar. Alternatif olarak diğer işletmeleri satın almayı veya onlarla birleşmeyi deneyebiliriz. İşletmemizde bir değişiklik olması durumunda yeni sahipler, kişisel verilerinizi bu gizlilik politikasında açıklandığı şekilde kullanabilir.

Tüm üçüncü tarafların kişisel verilerinizin güvenliğine saygı duymasını ve bunları yasalara uygun şekilde işlemesini şart koşuyoruz. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızın kişisel verilerinizi kendi amaçları doğrultusunda kullanmalarına izin vermiyoruz ve kişisel verilerinizi yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda ve talimatlarımız doğrultusunda işlemelerine izin veriyoruz.

5. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Şirket ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre, 5 sene ve Şirket’in ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz Şirket ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.

6. Kişisel Verilerinizin Güvenliğinin Sağlanması

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

 • kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun şartlar maliyetler gözetilerek/ asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, gerekli denetimleri yaptırmaktadır.

Şirket ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır. Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır ve bu metinleri incelemenizi önermektedir.

Kullanıcılar ve üyelere ait bu veriler Sitemiz tarafından güvenle muhafaza edilmektedir. Ancak, bu veriler kullanıcı/üye ile posta, e-posta, telefon ve diğer teknolojik ileti yolları ile iletişim kurmak amacıyla kullanılabilir.

 

Kullanıcı ve üye, işbu Gizlilik Politikası’na konu verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal Site adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder.

Kullanıcı/üyenin tam, doğru ve güncel bilgileri sağlamamış olmasından kaynaklı ortaya çıkabilecek olan doğrudan ve dolaylı zararlardan Şirket’in herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Kullanıcı/üye bu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.  Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Platformüzerinden sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Şirket, mevzuatta yapılacak değişiklikler çerçevesinde Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel Gizlilik Politikası, Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KULLANICI AYDINLATMA METNİ

Türkiye’de kurulu Elaves Eğitim ve Teknoloji A.Ş. olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, siz değerli www.elaves.com  (”Websitesi” veya “Site”) ve Mobil cihazlara kurulan uygulama elaves (“Mobil Uygulama”) kullanıcılarına ait tüm kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla bir takım temel kurallar benimsemiştir. Şirket bu temel kurallara uygun davranarak kullanıcıların Şirket’e duyduğu haklı güveni korumayı amaçlamaktadır. KVKK’nın 10.maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç, kapsam, süreler ve sizi etkileyebilecek diğer hususlar hakkında bilgilendirme amacıyla bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin;

 • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

 • tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

 • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtdışında bulunanlar dahil üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini, bildiririz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Elaves Eğitim ve Teknoloji A.Ş., Şirket, tarafından e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, Şirketin erişimine imkân verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve çağrı merkezi kanalı ile veya fiziki olarak posta/kargo yolu ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz; Şirket tarafından, Şirketin hizmet veren olarak sunduğu hizmetler dahilinde; hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, sözleşmenin kurulması ve sözleşmenin ifası ile doğrudan ilgili sebeplerle, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirketin meşru menfaati gereği ve bunların dışında kalan hallerde ilgili kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Bu kapsamda, Kişisel verileriniz Şirket tarafından; hizmet talebi sırasında, sözleşmenin kurulduğu anda veya daha sonraki dönemde onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda Şirkete iletmeniz ve internet ortamında kullanıcı kaydı oluşturarak bilgi kaydetmeniz ya da talep veya şikâyette bulunmanız suretiyle toplanabilmektedir. 


Şirket kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüklerine uymaktadır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenecektir.

 • Şirket’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

 • Şirket tarafından sunulan hizmete ilişkin sözleşmenin yerine getirilebilmesi;

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcı deneyiminin arttırılması için ve ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası;

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve bu kullanıcıların deneyiminin arttırılması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi;

 • Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi;

 • Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası.

Şirket tarafından kullanıcıların kendileri tarafından sağlanan aşağıda sayılan kişisel veriler işlenebilecektir:

 • Kimlik ve İletişim Bilgisi: Ad, soyad, telefon, adres, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon numarası

 • Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi ve Finansal Bilgi: Üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, Şirket hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, Şirket ile iletişime geçme nedenleriniz, Site ve Mobil Uygulama üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, puan ve yorumlarınız,  fatura ve ödeme bilgisi, bakiye bilgisi (kullanıcıya gönderilen faturalar ve kullanıcılardan alınan ödemelere ait dekont örnekleri, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.)

 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Üyelik bilgileri, parola bilgileri

 • Pazarlama Bilgisi: Alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler

 • Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi: Site ve Mobil Uygulama üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile Site ve Mobil Uygulama’da paylaştığınız yorumlarınız

 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

 • İşitsel Kayıt Bilgileriniz: Online ve fiziksel etkinliklere katılımınız, kullanıcı araştırmaları katılımınız, çağrı merkeziyle görüşmeniz halinde ses kaydınız.

 • Görsel Kayıt Bilgileriniz: Online ve fiziksel etkinliklere katılımınız, kullanıcı araştırmaları katılımınız, çağrı merkeziyle görüşmeniz halinde ses kaydınız.

 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz,

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, … tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, yurtdışında bulunanlar dahil olmak üzere şubelerimize, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:

 • Şirket’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

 • Finansal ve muhasebe süreçlerinin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi, dolandırıcılıkların önlenmesi için ilgili iş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, bankalarla, mali müşavirlerimizle,

 • Müşteriye e-faturasının elektronik olarak gönderilmesi için e-fatura iş ortağıyla; fiziki sözleşme veya fatura teslimatı yapılabilmesi amacıyla kargo ve kurye firmalarıyla, özel entegratör, bağımsız denetim, gümrük, mali müşavir/muhasebe, hukuk hizmeti sunan iş ortaklarımızla,

 • Bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla,

 • Şirket’in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;

 • Şirket ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;

 • Şirket ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

4. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. 


Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunma hakkının kullanılabilmesi amacıyla saklanabilmektedir.


Bu durumda saklanan kişisel verilere başka bir amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen şartlarda,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini,

 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

5. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve İmha Edilmesi

Kanun kapsamında muhafaza edilen kişisel verileriniz; ilgili mevzuatlar kapsamında belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya talebiniz doğrultusunda 30224 sayılı ve 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenmiş  koşullar altında silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

7. Hak ve Talepleriniz İçin İletişim

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hak ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle sistemimizde kayıtlı olan üyeliğinize bağlı e-posta adresiniz vasıtasıyla hello@elaves.com uzantılı e-posta adresine iletebilirsiniz. Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.


Ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle ya da “…Pazaryeri Elektronik Hizmetler A.Ş. Başvuru Formu"  ile "Reşitpaşa Mah. Katar Cad. İTÜ Arı 3 Teknokent Binası No: 4 İç Kapı No: B204 SARIYER/ İSTANBUL / Türkiye" adresine şahsen yazılı başvurarak veya noter aracılığıyla yahut Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza ile imzalanmak suretiyle Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresimize (elaves@hs03.kep.tr) iletebilirsiniz. Bu yola başvuracak İlgili Kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

Aydınlatma Metni Hakkında
"Gizlilik Politikası" işbu Çerezlere Yönelik Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

İletişim Bilgileri
Mail Adresi: hello@elaves.com
KEP Adresi: elaves@hs03.kep.tr
Telefon: +902122172230
Adres: Reşitpaşa Mah. Katar Cad. İTÜ Arı 3 Teknokent Binası No: 4 İç Kapı No: B204 SARIYER/ İSTANBUL / Türkiye
34467

bottom of page