top of page

Doğal Bir Öğrenme Yöntemi: AssimilAssimil Yöntemi, dil öğreniminde tanınmış bir yaklaşım olup, basitlik ve etkililik gibi nitelikleriyle öne çıkar. Alphonse Chérel tarafından 1929'da bulunan bu metod, onlarca yıldır geliştirilmekle birlikte dil öğrenmeyi erişilebilir ve doğal hale getiren ilk tasarımının da özünü korur.


Assimil Yönteminin merkezinde, dil öğrenmeye yönelik sezgisel ve kademeli bir yaklaşım bulunur. Ezberlemeye veya tamamen dilsel uyaranla çevrelenmeye dayalı yöntemlerin aksine Assimil, öğrencileri aşamalı bir şekilde yeni bir dile maruz bırakır. Başlangıçta, öğrenciler basit, günlük diyaloglara maruz kalır ve süreç giderek karmaşıklaşır. Bu kademeli yaklaşım, dil öğrencilerinin daha karmaşık yapılara ilerlemeden önce sağlam bir temel oluşturmasına olanak tanıyan doğal dil edinimiyle uyumludur. Assimil'deki her ders, diyaloglar, açıklayıcı notlar ve alıştırmalar içerir ve bu yanıyla kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunar.


Assimil Yönteminin bir diğer özelliği, başlangıç aşamalarında pasif öğrenmeye ve ardından aktif uygulamaya vurgu yapmasıdır. Pasif evrede, öğrencilerin okuma ve dinleme yoluyla dili özümsemeleri teşvik edilir ve hemen konuşma baskısı olmadan önce anlamayı amaçlar. Bu dilsel uyaranla çevrelenmede, dil kalıplarını ve kelime dağarcığını içselleştirmede yardımcı olur. Genellikle sağlam bir anlama kapasitesi oluşturduktan sonra başlayan aktif evre, öğrencileri dili aktif olarak konuşmaya ve kullanmaya teşvik eder. Pasiften aktife geçiş, öğrencilerin dil kullanımında iyi hazırlanmış ve kendinden emin olmalarını sağlar.Assimil, farklı öğrenme hedeflerine yönelik çeşitli dersler sunar. "Learn (Öğren)" serisi, başlangıç seviyesindeki öğrencileri A2 dil yeterlilik seviyesine getirmeyi hedeflerken, "With Ease (Kolayca)" serisi dilin temel dil bilgisi kurallarını ve 2000-3000 kelimelik bir kelime dağarcığını öğretmeye odaklanır. İleri düzey öğrenciler için "Perfectionnement (Mükemmeliyet)" ve "Using (Kullanım)" serisi, dilin daha karmaşık yönlerine, özelliklerine ve deyimlerine derinlemesine eğilir. Ayrıca bu yöntem, iş dünyası serisi, deyimler serisi ve argo serisi gibi özel ihtiyaçlara yönelik dersler de sunar ve her biri spesifik bir sözcük dağarcığı üzerine olup yaygın deyimler ve çağdaş argo gibi dil kullanımının belirli yönlerini de ele alır. Başlangıç düzeyindeki öğrenciler için özel olarak tasarlanmış Assimil derlseri, dil öğrenmeye kolay bir giriş sunar. Her ders, dilin telaffuz rehberleri, yazım sistemine dair ayrıntılar ve genel dil özellikleri dahil olmak üzere dil hakkında kapsamlı bir giriş ile başlar ve ardından temel derslere geçilir. Bu kademeli yaklaşım, pek çok kişi için sürecin başlarında ortaya çıkan kaygıyı azaltır ve öğrencileri sürece kolayca dahil eder.


Assimil Yöntemi ayrıca, diyalogların ve materyallerin gerçek hayat durumlarını yansıtan, dili pratik ve ilginç kılan bağlamsal öğrenmeye odaklanmasıyla da dikkat çeker. Bu bağlam temelli öğrenme, öğrencilerin dili gerçekte karşılaşabilecekleri senaryolarla ilişkilendirebilmeleri sayesinde daha iyi öğrenmelerine ve uygulamalarına yardımcı olur. Ayrıca bu yöntem, dil ile ilişkili olarak kültüre dair bir kavrayış da sunarak, öğrencilere sadece dil yeterliliğinin ötesinde daha bütünsel bir dil kapasitesi sağlar.


Erişilebilirlik açısından Assimil Yöntemi, kullanıcı dostu yapısıyla bilinir. Kitaplar ve ses kayıtları dahil olmak üzere materyaller, kendi kendine açıklamalı ve kendi başına çalışmaya uygun olarak tasarlanmıştır. Bu özellik, resmi dil sınıflarına erişimi olmayan veya kendi hızlarında öğrenmeyi tercih eden öğrenciler için özellikle yararlıdır. Yöntemin esnekliği ve kapsamlı içeriği, dünya çapında bağımsız dil öğrenenler için tercih edilen bir seçenek haline getirir.


Sonuç olarak, Assimil Yöntemi, dil öğrenmede etkili, sezgisel ve esnek bir yaklaşım sunar. Aşamalı, bağlam temelli ve öğrenci merkezli modeli, dil ediniminin doğal sürecine hitap eder. Pasif maruz kalma ile aktif uygulama arasında denge kurarak ve pratik, gerçek hayat bağlamları sağlayarak, Assimil Yöntemi sadece dil yeterliliğini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda dilin ve kültürel nüanslarının daha derin bir anlayışını da teşvik eder. Kapsamlı, kendi kendine yönlendirilen bir dil öğrenme yolculuğu arayan öğrenciler için Assimil Metodu kesinlikle güçlü bir adaydır.


Kaynaklar


Assimil method review. Comenius Trilinguis. (2022, June 2). https://comeniustrilinguis.wordpress.com/2020/01/15/assimil-method-review/


Assimil Review - a fresh look at a longstanding resource. All Language Resources. (2023, July 20). https://www.alllanguageresources.com/assimil/


Kennedy, S. (2022, May 21). An honest and thorough review of Assimil. Eurolinguiste. https://eurolinguiste.com/an-honest-and-thorough-review-of-assimil/

Komentarze


bottom of page