top of page

Çift Dillilik ve Kelime Dağarcığının Gelişimi


Çift dillilik ve kelime dağarcığının gelişimi arasındaki etkileşim, onlarca yıldır dilbilimciler ve gelişim psikologları için önemli bir konudur. İki dili yetkin bir şekilde kullanabilme yeteneği olan Çift dillilik, genellikle daha geniş dilbilimsel ve bilişsel deneyime yol açan bir araç olarak ele alınır. Çift dilliliğin dil yeterliliğini engelleyeceği yönündeki eski inanışın aksine, günümüz araştırmaları, çift dilli bireylerin genellikle tek dilli konuşanlara göre her iki dilde de daha geniş ve çeşitli kelime dağarcığına sahip olduğunu öne sürmektedir.


Çift dilli bireyler, kelime dağarcıklarını farklı bağlamlara ve kültürel ortamlara uygun şekilde  uyarlamak zorunda kaldıkları karmaşık bir dil ortamında bulunurlar. Bu sürekli uyarlama, her iki dildeki dil yeterliliğini güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda genel kelime dağarcığını da geliştirir. Başlangıçta, çift dilli çocuklar, her dilde tek dilli akranlarına göre daha kısıtlı bir kelime dağarcığına sahip gibi görünebilir. Ancak, her iki dildeki toplam kelime dağarcığı göz önüne alındığında, çift dilli bireyler genellikle daha geniş bir kelime dağarcığına sahiptir. Bu geniş kelime dağarcığı, sadece bilinen kelimelerin sayısını değil, aynı zamanda iletişim becerilerini zenginleştiren çeşitli ifadeler, deyimler ve dil yapıları da içerir.


İki dilin birden kelime dağarcıklarını edinme ve yönetme süreci, çift dilli bireylerin üst-dil becerileri geliştirmelerini destekler. Diller arasındaki bağlantıları anlamak, kelimeler ve kavramlar arasında bağlantılar kurmak, dilin inceliklerini ve nüanslarını daha iyi anlayarak daha yaratıcı bir şekilde dili kullanmalarını sağlar. Esasen, çift dillilik, daha esnek ve yaratıcı dil kullanımını besleyen zengin bir dil repertuarına yol açar.


Ayrıca, çift dilliliğin beslendiği bağlam, kelime dağarcığının gelişimi üzerinde önemli bir rol oynar. İki dili günlük etkileşimlere sorunsuz bir şekilde entegre eden doğal çift dilli ortamlarda büyüyen çocuklar, bir sınıf ortamında ikinci bir dil öğrenenlere kıyasla daha geniş bir kelime dağarcığı geliştirme eğilimindedir. Doğal ortamlardaki zengin dil maruziyeti, çeşitli kelime edinme fırsatları sunar.


Özetle, çift dillilik, kelime dağarcığının genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi konusunda önemli bir katkı sağlar. İki dili sürekli dengeleme ve uyum içinde kullanma deneyimi, sadece kelime dağarcığı boyutunu değil, aynı zamanda genel dil yeterliliğini de zenginleştirir. İki dillilik ile kazanılan dil ve bilişsel esneklik, insan beyninin dil için uyum ve kapasite yeteneğinin bir göstergesidir. Çift dilli bireyler, dünyayı etrafındakilerle daha zengin, daha nüanslı bir şekilde resmedebilecekleri daha geniş bir dil paletinden faydalanırlar.Kaynaklar

Byers-Heinlein, K., Gonzalez-Barrero, A. M., Schott, E., & Killam, H. (2024). Sometimes larger, sometimes smaller: Measuring vocabulary in monolingual and bilingual infants and toddlers. First language, 44(1), 74–95. https://doi.org/10.1177/01427237231204167 

تعليقات


bottom of page