top of page

Açık Rıza Onay Metni

Yürürlük Tarihi: 12.12.2023

Bu metin Açık Rıza Onayı hakkındadır, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerimin işlenmesine, KVKK Aydınlatma Metni’nde (https://www.elaves.com/tr/privacy-policy) belirtilen şartlar çerçevesinde üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rızamı veriyorum:

  1. Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin yürütülmesi faaliyeti kapsamında,

  2. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında,

  3. Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi kapsamında,

  4. Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yönetilmesi faaliyeti kapsamında,

  5. Finansal ve muhasebe süreçlerinin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi, dolandırıcılıkların önlenmesi kapsamında,

  6. Şirket’in kısa, orta ve uzun vadede ticari, bilimsel politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması kapsamında,

  7. Yurt içi ve yurt dışı Mal/ Hizmet Satış  sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi faaliyeti kapsamında Özellikle siz müşterilerimiz kampanya promosyon süreçlerinden ve  avantajlı ürün ve paketlerden haberdar edebilmek amacıyla toplu ileti göndermek ve size özel kampanyalardan haberdar edebilmek ve bilgilendirmek  amacıyla Müşterilere öneri sunulabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar, fırsat faaliyetleri ve hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizin  bilgilendirilmesi kapsamında

İşbu Müşteri Açık Rıza Metni’nde yer alan hususlarla,  alakalı olarak açık rıza vermiş olduğum kişisel verilerimin, yukarıda açıklanmış olan KVKK Aydınlatma Metni Gizlilik Politikası (https://www.elaves.com/tr/privacy-policy) kapsamında yurt içinde işlenmesine ve yukarıda anılan belgelerde belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına hiçbir etki altında kalmadan, Müşteri Aydınlatma Metni’ni de okuyarak açık rıza veriyorum.

Verileriniz yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

bottom of page