top of page

Bize Dair

AboutUs_Image_B&W

Dil Edinimi Önemlidir!

Neden?

Merhaba, ben Ayşegül Erdemir, Elaves'in kurucusuyum. Türkiye'de doğup büyüdüm ve tek dilli bir ortamda yetiştim. İkinci dil olarak İngilizceyi - globalleşen ve akademik dünyada ihtiyaç duyulan bir dil - geç yaşlarda öğrenmek zorunda kaldım. Bu süreçte önemli bir çaba sarf ettim. Eğitimimi İspanya'daki Pompeu Fabra Üniversitesi'nde Beyin ve Biliş üzerine tamamladım ve bu çok dilli çevrede, çift dilli arkadaşlarım ile kendimi kıyasladığımda, dil ediniminde yaşadığım zorlukları daha net gördüm. Ayrıca, erken yaşlarda çoklu dil ediniminin önemine dair akademik araştırmalarla karşılaşmak, benim için dönüştürücü bir deneyim oldu. Eğer hayatımın ilk yıllarında çoklu dil maruziyeti yaşamış olsaydım, dil öğrenme sürecinde daha az çaba harcayacağımı ve bunun kariyerime olumlu etkileri olacağını fark ettim. Bu düşüncelerle, gelecek nesiller için disiplinler arası çözümler geliştirmeye karar verdim ve bu yola koyuldum.

Bu süreçte, dil edinimine dair farkındalık yaratmak ve çocuklarını çift dilli yetiştiren ailelerin ihtiyaçlarını gözetmek amacıyla bir yolculuğa çıktık. Elaves olarak, erken gelişim yıllarında dil odaklı yenilikler yapmanın gerekliliğinin farkındayız. Nitelikli ve nicelikli bilimsel araştırmaların gücünü ileri teknolojik çözümlerle birleştirerek, erken eğitim konusunda farkındalık yaratmayı ve bu kritik yılları yeniden şekillendirmeyi hedefliyoruz. Erken gelişim yıllarında dil edinimi konusunda farkındalık yaratmak ve teknolojiyi kullanarak bireyleri birleştirip sosyal etki oluşturacak bir yolculuğu başlatmak, Elaves olarak temel motivasyonumuzdur.

Nasıl?

Elaves olarak; Araştırma, Çocuk Merkezli Tasarım, Özgünlük, İnovasyon, Amaç İçin Ortaklıklar, Sürdürülebilirlik, Erişilebilirlik, Eğiticilik ve Sosyal Etki gibi temel ilkeleri benimseyerek, bilimi ve bilimsel araştırmayı inovasyon stratejilerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Bu yaklaşım, akademik ve bilişsel araştırmaların derinlikli anlayışına dayanır ve çocukların erken dil gelişimini destekleyen temel teorileri kapsar.

Metodolojimiz, maruz bırakma, erken dil gelişimi, işitsel hafıza ve istatistiksel öğrenme gibi konulara odaklanır. Özellikle işitsel hafıza ve istatistiksel öğrenme, dil becerilerinin gelişiminde önemli rol oynar. Bu bilimsel temellere dayanarak tasarlanan ekransız akıllı oyuncaklar çocukların büyüme ve gelişim evrelerine uygun, ekransız ve çevre dostu bir şekilde dilsel veri sağlayarak, onların dil edinim süreçlerini destekler. Bu şekilde, Elaves olarak, çocukların dil gelişimini ve edinimini hem eğlenceli hem de eğitici bir biçimde desteklemek hedeflenir.

Şimdi!

Elaves olarak, erken gelişim yıllarında dil gelişimi ve ikinci dil edinimi üzerine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu alanda, araştırıyor, tasarlıyor, geliştiriyor ve yenilikçi adımlar atıyoruz. Disiplinlerarası bir bakış açısıyla sektördeki güncel gelişmeleri sürekli takip ediyoruz ve literatüre dayalı, yenilikçi fikirler üretiyoruz. Projelerimizde, özellikle erken gelişim ve eğitim alanlarında, bilimsel metodları temel alıyoruz. Çocuklarla çocuklar için tasarladığımız teknolojilerde, nicel ve nitel araştırmaların sunduğu bilgileri kullanarak, etkili çözümler geliştiriyoruz.

Eğitim ve Teknolojide fark yaratmak ve özgün çözümler sunmak için yenilikçi yaklaşımlar benimsiyoruz. İş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla kurduğumuz ortak amaçlar için ortaklıklar aracılığıyla geniş kapsamlı etkiler yaratmayı ve sürdürülebilirlik ilkelerini her adımda uygulamayı hedefliyoruz. Bu süreçte, bilimsel araştırmalar ve yenilikçi teknolojilerle desteklenen, çocukların dil edinimini erken gelişim yıllarında ön plana çıkaran çözümler sunmayı amaçlıyoruz.

"

Eğitim bir sosyal süreçtir;
Eğitim büyümedir;
Eğitim yaşam için hazırlık değil, yaşamın kendisidir.


John Dewey

bottom of page